NCC

KENDRIYA VIDYALAYA KHAMMAM
NCC DETAILS 2018-19
NAME OF ANO
S KIRAN PRASAD
YEAR OF ESTABLISHED
NOVEMBER-2015
NCC UNIT
11(T) BN NCC KMM
NCC TROOP
198/A
CADETS STRENGTH
YEAR
2015-16 - (35)
2016-17 - (50)
2017-18 - (50)
2018-19 - (50)
JR DIV/JR WING
I-JD
I-JW
II-JD
II-JW
I-JD
I-JW
II-JD
II-JW
I-JD
I-JW
II-JD
II-JW
I-JD
I-JW
II-JD
II-JW
ENROLLMENT
24
11
0
0
15
0
24
11
24
11
15
0
17
2
17
14
CATC CAMP-1 DETAILS
CATC
N/A
 
VIII
IV (VSC-IGC)
PARTICIPATED
NA
NA
10
0
NA
NA
14
NA
NA
NA
8
0
DATE
15.08.2016-24.08.2016
12.10.2017-21.10.2017
12.09.2018-21.09.2018
VENUE
WARANGAL
WIMS, WARANGAL
MAMNOOR, WARANGAL
CATC CAMP-2 DETAILS
CATC
N/A
IX
N/A
TO BE CONDUCTED IN THE MONTH OF OCTOBER-2018
PARTICIPATED
NA
NA
14
11
DATE
05.02.2017-14.02.2017
VENUE
NIT, WARANGAL
A' CERTIFICATE EXAMINATION DETAILS
APPEARED
N/A
NA
NA
24
11
NA
NA
14
NA
EXAMINATION WILL BE CONDUCTED IN THE MONTH OF JANUARY-2019
PASSED
NA
NA
24
11
NA
NA
14
NA
GRADE - A
NA
NA
21
9
NA
NA
13
NA
GRADE - B
NA
NA
3
2
NA
NA
1
NA
GRADE - C
NA
NA
0
0
NA
NA
0
NA

 

scholarship status